TUT Rename Kí Tự Ẩn (Rename Tích Ẩn Facebook) Update 2021

Rename tích ẩn hay kí tự ẩn là sửa dụng lỗi của Facebook để rename tên của bạn thành tên có dấu tích nhưng nó sẽ không xuất hiện  trên trang...