Thủ Thuật Xoá Lỗi --> Cho Blogspot - Blogger

Thủ Thuật Xoá Lỗi --> Cho Blogspot - Blogger

Gần đây các trang blogspot tự nhiên xuất hiện kí tự --> ở phần đầu hoặc phần cuối trang. Một số blogger đã biết và nhanh chóng fix được lỗi này, nhưng cũng có một số người không biết làm sao cho nó mất.

Mình có vào nhóm Blogspot Blogger Community và mọi người đã hướng dẫn cho mình cách fix kí tự không mong muốn kia nên mình share cho bạn nào chưa biết.

Thủ Thuật Xoá Lỗi --> Cho Blogspot - Blogger

Cách xóa kí tự xuất hiện trên blogspot

Bước 1: Vào Blogger ➤ Chủ đề ➤ Chỉnh sửa HTML.

Bước 2: Hãy tìm các thẻ này và sửa nó về mặc định nhé.

&lt;head&gt; thành <head>

&lt;/head&gt; thành </head>

&lt;body&gt; thành <body>

&lt;/body&gt; thành </body>

Bước 3: Lưu Template lại và kiểm tra xem còn kí tự hay không nhé.

Bạn có thể thích những bài đăng này