Trò chơi súc sắc v1.2.0 - Tiện ích bổ sung cho Crypto Casino

Trò chơi súc sắc v1.2.0 - Tiện ích bổ sung cho Crypto Casino

Dice là một trò chơi bổ trợ cho ứng dụng Crypto Casino. Trò chơi này không thể tự cài đặt và sử dụng mà không cần Crypto Casino mua và cài đặt trước.DEMO:


Tính năng:


TÍNH NĂNG TRÒ CHƠI

 • Khả năng đặt số tiền đặt cược
 • Khả năng thiết lập cơ hội chiến thắng
 • Khả năng thiết lập xuất chi
 • Khả năng bật / tắt âm thanh
 • Chế độ toàn màn hình
 • Chế độ tự động phát

CÀI ĐẶT TRÒ CHƠI

Một quản trị viên sòng bạc có thể:
 • Đặt số tiền đặt cược tối thiểu và tối đa
 • Đặt cơ hội thắng tối thiểu và tối đa
 • Đặt cạnh nhà
 • Đặt số tiền đặt cược mặc định
 • Đặt số tiền tăng / giảm cược

YÊU CẦU:

 • Crypto Casino 1.13.0 trở lên.

DOWNLOAD:


Tải Về

Bạn có thể thích những bài đăng này