[Share Code] WhoisBooks v1.2 - Tra Cứu Whois Tên Miền PHP Script

[Share Code] WhoisBooks v1.2 - Tra Cứu Whois Tên Miền PHP Script

WhoisBooks is a Domain Whois Lookup PHP Script and Domain name-based registration information searching system. 50,000 query per month. It’s a Furnish, Ready to Use, SEO ready, Google Adsense and Custom Ads ready, domains affiliation, and referral/affiliate links ready Script or tools for earning money. You can easily build a website or online tools like who.is just install this script in your server and start earning with it by showing Google or Custom Ads, referral/affiliate links and others. It has a powerful admin panel to control the tools. Anyone can easily update/edit this system by following our Well Sorted Documentation. It has a powerful admin panel to manage the full system. Anyone can easily update/edit this system by following our Well Sorted Documentation.

Các tính năng chính của WhoisBooks:


 • Hệ thống tìm kiếm thông tin đăng ký dựa trên tên miền
 • Hệ thống liên kết tên miền
 • Nhận thông tin đăng ký của tên miền được tìm kiếm
 • Nhận quốc gia đăng ký, địa chỉ IP, id IANA
 • Nhận thông tin liên lạc lạm dụng
 • Nhận trạng thái tên miền
 • Nhận đăng ký tên miền, hết hạn và ngày cập nhật mới nhất
 • Nhận thông tin máy chủ tên miền
 • Nhận chi tiết liên lạc của người đăng ký
 • Nhận chi tiết liên hệ hành chính
 • Nhận chi tiết liên lạc kỹ thuật
 • Nhận các tên miền có sẵn tương tự
 • 50.000 truy vấn mỗi tháng
 • Tùy chọn giới hạn tìm kiếm dựa trên IP
 • Hệ thống kiểm soát SEO được tổ chức tốt từ bảng quản trị
 • Hệ thống thêm và hiển thị quảng cáo tùy chỉnh
 • Hệ thống thêm và hiển thị liên kết nhanh
 • Hệ thống thêm và hiển thị mã Google Adsense
 • Hệ thống tạo người dùng
 • Logo trang web, tiêu đề trang web và tùy chọn thay đổi favicon
 • Hệ thống cập nhật bản quyền
 • Thử quên mật khẩu
 • Hệ thống chỉnh sửa hồ sơ người dùng
 • Ổn định mới nhất Laravel v6.x
 • Đáp ứng đầy đủ
 • Thiết kế sạch
 • Tài liệu chuyên sâu
 • Và hơn thế nữa…

DEMO:

DOWNLOAD:


Tải Về
File Size: 36.5 MB

Bạn có thể thích những bài đăng này