TUT RENAME KÍ TỰ ẨN - NQTL

TUT RENAME KÍ TỰ ẨN - NQTL

New :  [Update] TUT Rename Tích Ẩn Bằng Link 333 Mới 2020

Đăng kí kênh hộ mình nhé

B1: Fake 1 CMND
B2: Vào link 333: L I N K <=

Tên : Lâmϟϟ
Tên đệm : (để trống)


Họ : Nguyễn
B3: Đợi acc dính checkpoint tên giả.
*Cách nhận biết dạng Checkpoint này : Vào lại acc thấy nó thông báo như sau: Chúng tôi sẽ cập nhật tên bạn thành Nguyễn.....gì gì đó
* Và dưới nút có 2 nút cho mình chọn, 1 là Cập nhật tên và 2 là Không cập nhật
B4: Nhấn chọn "Không cập nhật" và cứ nhấn tiếp tục thôi, nó sẽ đưa ta đến form rename khác (form này như 333 và điền được kí tự ẩn)
B6: Điền tên & KÍ TỰ và kẹp CMND đã chuẩn bị gửi lên thôi
Kí tự: ✓ ✓ ✓ ✿ ✪ ✣ ✤ ✥ ✦ ✧ ✩ ✫ ✬ ✭ ✯ ✰ ✱ ✲ ❃ ★ ⊰ Lâm ⊱ ✿ ✪ ✣ ✤ ✥ ✦ ✧ ✩ ✫ ✬ ✭ ✯ ✰ ✱ ✲ ❃ ✓ ✓ ✓Muốn thêm ký tự nhẫn thì cũng làm như trên + kí tự:
✱ ✲ ❃ ★ ⊰ Lâm ۝⊱ ✿ ✪ ✣ ✤ ✥ ✦ ✧ ✩ ✫ ✬ ✭ ✯ ✰ ✱ ✲ ❃ ✓ ✓ ✓VIDEO HƯỚNG DẪN:

Bạn có thể thích những bài đăng này